تالار زبانشناس

واژه "would"

“would” به چه معناست
در کجا کاربرد دارد و باید چه زمانی از آن استفاده کنیم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

4 Likes

سلام
would گذشته will یعنی یک فعله و معانی خواستن، تمایل، ایکاش و … میده.
وقتی بخوایم در مورد رویدادهایی که در گذشته رخ داده بنویسیم می تونیم ازش استفاده کنیم.
زمانی که چیزی رو بخوایم یا اینکه چیزی نخواییم ازش استفاده می کنیم.

He would not tell us his secret. (معنی: اون نمیخواد رازش رو به ما بگه)
I wouldn’t want to have your job. (معنی: من نمیخوام کار تو رو داشته باشم)

اینجا نقش گذشته will رو داره:
I promised that I would visit her the next day.

11 Likes

The pillow would ask her
سلام
جمله بالا اگه would نباشه جمله ناقص میشه؟

2 Likes

Would یک فعل کمکی است و سعی نکنید که آن را معنی کنید.
به خودی خود معنی خاصی ندارد اما در ساختارهای مختلف، معانی متعددی را می سازد. من هشت مورد از کاربردهای آن را می شناسم که توضیح آنها مفصل است
جملات شرطی
نقل قول غیر مستقیم
درخواست های مودبانه
تکرار عملی در گذشته
…‌…Screenshot_20170903-021519

5 Likes