تالار زبانشناس

Would در جمله چه موقع می اید؟

گرامری

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes
1 Likes