تالار زبانشناس

راجع به ساختار جمله ممکن است توضیح بدهید

در درک ساختاری این جمله مشکل دارم

I might as well go win this race
چرا فعل win بعد از go بدون to به کار رفته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام دوست گرامی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:شب بهاریتون سرشار از لبخند :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

لطفا به تاپیک ذیل مراجعه کنید:

باآرزوی موفقیت :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

1 Likes