تالار زبانشناس

استفاده از would انتهای پاراگراف اول

اجازه نمی‌داد wouldn’t let چرا با وود منفی شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

4 Likes

Would هم یک فعله و میتونه باهاش منفی بشه

3 Likes

فعل مدال would در 6 مورد کاربرد داره
1 تعارف و پیشنهاد (offer)
Would you like a cup of coffee?
2 تصمیمات آنی Instant decisions
He thought he would play a trick on the villagers
3 شرایط فرضی
It would be nice if I had lots of mony
4 عادت‌ها و روتینهای همیشگی در گذشته ک بعبارتی معادل همون استفاده از used to هست
I would walk every day for 2 miles
5 آینده در گذشته مثلا
he promises he would send a postcard
6 امتناع و بی میلی در گذشته
She wouldn’t eat sweat drinks
مورد 6 معادل جواب شما

3 Likes