زبان شناس کلا چند سطح داره؟

زبانشناس، کلاً شش سطح داره. :hibiscus::sunflower::rosette:

6 پسندیده

سلام دوست عزیز
سطح صفر: 0 لغت
سطح 1: 100 لغت
سطح 2: 500 لغت
سطح 3: 2000 لغت
سطح 4: 6000 لغت
سطح 5: 12000 لغت
سطح 6 :20000 هزار لغت

به طور کلی 6 سطح داریم که برای رفتن از هر سطح به سطح بعد باید این تعداد لغات رو که کنار هر سطح نوشتم یاد بگیرین

13 پسندیده