I've مخفف چه هست

I have been
زمان جمله present perfect
به معنی من بوده ام

5 پسندیده

مقاله i’ve مخفف چیست رو بخونین لطفا