ساختار should+be+verb+ ing

سلام فرق ساختار should be +verb+ing با ساختار should+ verb چی هست؟
There are common expressions that you should be using on the phone.


این تاپیک مربوط به درس« Stop Saying “What?” » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « این چیزها را نگویید! »

3 پسندیده

درود بر شما

ساختار
SHOULD BE VERBING
برای کاری است که اکنون انجام می‌شود (مضارع استمراری) ولی ساختار
SHOULD VERB
برای کاری است که به طور معمول انجام می‌شود(حال ساده).

به جمله‌ای که خود تان آورده‌اید بپردازیم:

There are common expressions that you should be using on the phone.

(معنی)عبارت‌هایی هستند که شما باید(/به احتمال زیاد) در حال استفاده از آن‌ها در گوشی باشید.

بنگرید به: ناهمسانی کاربرد should و have to و must

2 پسندیده