در داستان مکبث معنی fog که در ترجمه به مه معنی شده چیست

سلام
درست معنی شده همون مه معنی درست این کلمه ست

8 پسندیده

سلام النا خانم جواب شما کاملاً درسته.ولی اگ اجازه بدین کاملترش کنم.fog بقول شما همون مه هستش ولی هر حالتی ک چیزی رو از فاصله عادی نتونیم ببینیم از این کلمه میشه استفاده کرد.مرسی عزیز.

8 پسندیده