چرا main man رو به نزدیکترین دوست معنی کرده؟

Pete sees the spiked tail of his main man Skip the Stegosaurus


این تاپیک مربوط به داستان« پیت غارنشین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

1 پسندیده

خب معنیش توی دیکشنری هم همینه

a close and trusted male friend.

البته غیر رسمیه.

5 پسندیده