S مالکیت know's یا know

سلام در جمله
The people know that macbath danken
چرا people know’s نیومده؟ know’s


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 پسندیده

سلام. People سوم شخص جمع هست و نیازی به s سوم شخص نیست. اگر نهاد He. می بود باید s. اضافه می شد ولی بدون اپوستروف. در اینجا بحث مالکیت نیست.

6 پسندیده