تالار زبانشناس

ترجمه پیشنهادی lying in wait for =کمین کردن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

Lie به معنای دروغ گفتنه و معنای دومش دراز کشیدن
دراز کشیده در انتظار برای = کمین کردن

2 Likes