تالار زبانشناس

Back home معنی

در این جمله معنی back home چیست؟

Marsha, these are letters to my family and friends back home


این تاپیک مربوط به « درس یازدهم - این محله ی من است! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » درس: « آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده » درس: « درس یازدهم - این محله ی من است! »

2 Likes

مثال: I often think about my friends back home

من اغلب راجع به دوستانم در شهر زادگاهم فکر می‌کنم.

به نظرم واژه home به معنای زادگاه میتونه باشه.

*منبع دیکشنری بیاموز

2 Likes