تالار زبانشناس

معنی rode در پاراگراف نهم؟

در پاراگراف نهم معنی rode چیه چون با دیکشنری هم معنی گنگی میده لطفاً بگید که معنیش چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

گذشته فعل ride هستس


2 Likes