تالار زبانشناس

این اصطلاح در چه مواقعی به کار میره؟

Oh, my word

چرا در این کارتون، مادربزرگ این جمله را به کار می برد؟


این تاپیک مربوط به درس« پُلی طوطی » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

4 Likes

کاربردش معادل همون OMG یا Oh my God هست. جز اینکه اون دسته از مسیحیان که معتقدتر هستند به رعایت آداب مذهبی، برای اینکه به این قانون عمل کنند که نباید برای کارها یا چیزهای بی ارزش، از نام خدا استفاده کرد، word رو جایگزین God میکنن.

14 Likes

توی این کارتون، مادر بزرگ بچه ها رو noisy خطاب میکنه
بعد بچه ها با طوطی بازی میکردن و یادش دادن بگه noisy

بعد که مادربزرگ متوجه میشه طوطی داره میگه noisy , متعجب میشه
و میگه oh my word

در اینجا به این معنی نیس که اوه این همون واژه ایه ک گفتم؟ یا نه؟
ممنونم

4 Likes

جدا از اینکه این یک اصطلاح شناخته شده هست و ریشه ی کاربردش هم در همون موضوعیه که عرض کردم، شما از روی نحوه ی بیان هم میتونین به مفهومش برسین.
موقع بیان و تلفظ این اصطلاح، تاکید و استرس مادربزرگ روی کلمه ی word هست، درست مثل ادا کردن اصطلاح OMG که روی کلمه ی God هست.
فکر کنم اگه منظورش اونی بود که شما فکر میکنین، تاکید ش باید روی my می بود.

9 Likes