تالار زبانشناس

کاربرد ofدر جمله چیه

Hamlet, you must punish of claudius for me کاربرد of چیه و اگه نبود معنی درست از آب در نمی اومد؟
و هم چنین تو ترجمه به آینده اشاره شده پس چرا در جمله will وجود نداره

در این جمله هم is برای گذشته نیست پس چرا در کنار فعلی که به گذشته اشاره میکنه امده
Hamlet is confused


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

Confusedاینجا صفته
Of مثل
Door of car

2 Likes

Hamlet is very sad
در این جمله هم sad صفته پس چرا edیاesنگرفته

2 Likes

دوست گرامی اینجا از ساختار مجهول استفاده شده.
هلمت گیج شد.

2 Likes

سلام
بعد فعل punish نباید of بیاد فلذا اصل داستان رو هم ک دیدم توش of نبود
Confused در اینجا فعل ماضی نیست بلکه اسم مفعول یا حالت سوم فعل هست ب معنای گیج شده
اما کلمه ی sad یک صفت هست نباید esو ed بگیرد
اینکه گفتید چرا آینده هست و will نگرفته اولا تنها روش آینده کردن will نیست و ثانیا چون کلمه ی must اومده ب معنای باید، این جور معنا میشه
تو باید کلودیوس رو مجازات کنی
مشخصه ک زمان مجازات کردن نمی تونه دقیقا همون زمانِ درخواست مجازت کردن باشه پس ی مقدار فاصله میفته بینش

2 Likes

Sad
خودش صفته و مثل confused از یه فعل برگرفته نشده

تمام صفت ها اینطور نیستن
To confuse

1 Likes

مطمئنی که با of اومد؟ ممکنه اشتباه باشه. در هر صورت یادتون باشه انگلیسی قدیمی یجوری دیگه بود و مردم در اون زمان یجوری متفاوت حرف میزدن. و hamlet یه کتاب شاعرانه هم است پس این هم تاثیر میذاره

1 Likes