تالار زبانشناس

3 year old?

سلام و درود. در جمله Taz was 3 year old. چرا نگفت years old


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

اگر این جمله ب همین نحو باشه اشتباه است و همونجور ک فرمودین باید yearsمیشد
اما اگر کل three_year_old با هم صفت باشه باید year مفرد بیاد مثلا اینجوری باشه
She is a three _year_old girl

2 Likes

واقعا! چه جالب ممنون

2 Likes