تالار زبانشناس

معنی کلمه have got

سلام
در جمله
. “That giant’s going to eat me! I’ve got to get out of here
معنیhave gotچیست و در چ موتقعی استفاده میشه
سپاس


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
have got همون have هستش که فقط یه خورده خودمونی تره و have یکم رسمی تر
پس have got اینجا معنی همون باید رو میده
معنی: من باید از اینجا بزنم بیرون

4 Likes

این اصلا زمان نیست همون have to هست، زمانی با شکل (have + قسمت دوم فعل) نداریم
ولی (have + قسمت سوم فعل) داریم ک زمان حال کامل ساده است
اما دراینجا این همون have to بمعنای اجبار هست
I have to go من باید برم ک بگفته دوستمون
I have to = I have got to

2 Likes