تالار زبانشناس

پرسش در زمان حال کامل

Has his story been a secret?

در جمله سوالی فوق آیا می‌توان اینطور نوشت
Has been his story a secret
یعنی has و been کنار هم باشند


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

مطلب زیر رو بخونید

2 Likes