تالار زبانشناس

Seems like you can't be reasoned with

ایا این جمله اصطلاحه؟


این تاپیک مربوط به داستان« این کتاب رو باز نکن! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستانهایی در رابطه با کتاب »

1 Likes