تالار زبانشناس

معنی این جمله در درس هملت اشتباه نیست؟

He is mean and angry, and he upsets his girlfriend, Ophelia.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

مگه معنی را ندارید؟

1 Likes

الان دقیقا مشکل کجاس
او عصبانی و بدجنس(adjective) است. و او ناراحت میکند نامزدش آفلیا رو

1 Likes