تالار زبانشناس

Who took the car keys?

آیا میشد به جای این جمله نوشت؟who did take the car keys?


این تاپیک مربوط به فصل« دخترک زیرک - درسنامه اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش »

2 Likes

دوست عزیز میشه لطفا یک جمله قبل رو بزارید
کمی ب شک افتادم

1 Likes

1 Likes

منظورتون متوجه نشدم من خیلی سوالا دیدم ک از did استفاده میشه مثلا!!!how did it go

1 Likes

دوستان من اصلا جمله رو اشتباه دیدم الان فهمیدم :woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

1 Likes

خودم الان فهمیدم :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:
جمله رو اشتباه دیدم و سوال رو اشتباه گرفتم

1 Likes

سلام دوستم

ببینید wh ها یا ضمایر استفهامی قانون خاص خودشون رو دارن.

چون who جایگاه فاعلی را مورد سوال قرار میده پس به جای فاعل نوشته شده و مابقی جمله عینا تکرار می شود.

مثل همین جمله

She took the keys

سوالیشم میشه

Who took the keys?

2 Likes

بازم من نفهمیدم جمله ای که من نوشتم اشتباست؟ اینکه بجایtookاز did takeاستفاده بشه؟

1 Likes

خیر گفتم باید دقیقا طبق همون جمله سوالی کنید، یعنی جمله شما اشتباهه

1 Likes

در این صورت نه
منظور رو یکم تغییر میده
did تاکید میاره در این صورت

از نظر گرامر میشه اما عجیب به نظر میاد

مثال مناسب
?Bob : “who took the car keys
Mary : wait, I don’t know. Who did take the car keys?
باید did رو تامید کنی در این صورت و برای تاکید استفاده میشه

4 Likes

Did you take the car keys?
Who took the car keys?

Did you leave?
Who left?

2 Likes