تالار زبانشناس

S'mores چرا

چرا more در جمله زیر به این شکل امده؟

and for desert," said Rose’s mother, "we will toast marshmallows and make s’mores


این تاپیک مربوط به داستان« ملیا بدلیا، پارتیِ خواب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « آملیا بدلیا »

1 Likes