تالار زبانشناس

معنی کلمه ی barn

تا جایی که من میدونم این کلمه به معنی انبار و یا انبار غله هست

2 Likes