من از قصه گویی این پیرمرد خیلی خوشم میاد، حتی تمام ساختارها و واژه هایی که به کار میبره از ذهنم نمیره، و در کل قصه خیلی جالبی بود ساختارهای مفید جهت استفاده!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 پسندیده

خوشحالیم که دوست داشتین و مفید واقع شده

1 پسندیده