تالار زبانشناس

اپلیکیشن جهانی Duolingo برای شروع از صفر سایر زبانها

اپDoulingo (به همراه آپ Lingqاستیو که بخاطر سوال یکی از دوستان معرفیش کردم) در سطح جهانی محبوب هستن بالای 100 میلیون دانلود.
دولینگو رایگان و مفرح هستش و اصلا به چشم بازی بهش نگاه کنید که احتمالا همیشه همراه تون خواهد بود و هرچند متاسفانه زبان فارسی برنامه هنوز لحاظ نشده اما خب باز با base انگلیسی میشه استفاده کرد و زبان عربی هم جدیدا اضافه شده، درسته Studyهست و مدرسه ای اما بنظرم نیازه برا استارتFREE & FUN. و از اینها گذشته برای انضباط شخصی کولاکه… لینکش میذارم کسانی که دوست داشتن لذتش ببرن…

4 Likes

Learn a language with me for free! Duolingo is fun, and proven to work. Here’s my invite link: https://invite.duolingo.com/BDHTZTB5CWWKTD4HKZC25JVZOE

3 Likes

3 Likes

3 Likes