تالار زبانشناس

در این درس حرف اضافه لغت pond در دوجا متفاوت است

یکجا میگه on the pondو جای دیگهonto the pond.فرقشون چیه واصلا onto درسته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

در ابتدا به اردک در حوضچه (on the pond) اشاره شده و در ادامه به حرکت بسوی حوضچه (onto the pond)

4 Likes