تالار زبانشناس

نقشhadدر جمله زیر

سلام
در جملهWhen the boy had each one of his sheep returned

Hadچگونه معنی شده.کلا معنی دقیق این جمله چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام دوست گرامی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::rosette::white_flower::cherry_blossom::bouquet:شبتون بخیروشادی :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::rosette::white_flower::cherry_blossom::bouquet:

لطفا به تاپیکهای ذیل مراجعه فرمایند:

باآرزوی موفقیت :tulip::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet:

1 Likes

این هم شاید کمک کنه

1 Likes