تمام کردن دوره

تمام کردن دوره
0.0 0

#1

اگر تمام داستان های نرم افزار را گوش کنیم و ببینیم یعنی مکالمه ی زبان ما کامل و درست یادگیری شده؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

با گوش دادن به یک سری از دوره ها هم میتونید به تسلط برسید
نیازی نیست همشو بخونید
البته باید درست خوند