تالار زبانشناس

تمام کردن دوره

با گوش دادن به یک سری از دوره ها هم میتونید به تسلط برسید
نیازی نیست همشو بخونید
البته باید درست خوند

4 Likes