تالار زبانشناس

معنی ofدر این جمله

One day, after a battle, three ugly witches come out of the fog.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

معنی “از” میده

4 Likes

همونطور که دوست عزیز گفتن، یعنی از مه بیرون اومدن

4 Likes