تالار زبانشناس

سوال گرامری

باسلام
یه سوالی داشتم
An army comes to attack
چرا فعل come ، حرف s گرفته؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

چون an army (یک ارتش )شخصه سوم محسوب میشه انگار که بگید او

2 Likes