تالار زبانشناس

معنی کلی جمله زیر چیه؟

Stall for me. I’ll be right there


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « ظاهر باطن »

3 Likes

فک میکنم مفهوم کلیش این بشه: منتظرم باش زود خودمو میرسونم
منتظرم باش به زودی اونجا خواهم بود

5 Likes

بله همونطور که دوستمون گفتن صبر کردم میشه معنیش کرد. به طور کلی معنی عقب انداختن و تاخیر ایجاد کردن میده. مثلا توی این جمله میتونیم معنیش کنیم یه کم کشش بده، یه کم لفتش بده تا من بیام.

3 Likes