تالار زبانشناس

اگر در جمله کلمه ی her یا him آمد چگونه معنی میشود؟

مثلا در جمله ی He tells her what the witches said کلمه ی her را چگونه معنی کنیم . معنی آن چه می شود؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

منظور همسر مکبث هست که توی جمله ی قبل مشخصه و برای جلوگیری از تکرار ضمیر به جاش آورده شده. میشه ترجمه کرد “به او”، چون قبلش tell داریم “به” میاریم

3 Likes