تالار زبانشناس

چرا به جای think از thought استفاده شده؟

سلام
thought در واقع گذشته think هستش و چون موضوع جمله در زمان گذشته اتفاق افتاده پس thought درسته

5 Likes