تالار زبانشناس

Oh shoot...معنی

Oh shoot…معنی؟


این تاپیک مربوط به « دروغ سنج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

5 Likes

Damnit
لعنتی! (اما صمیمی‌تر)

5 Likes

It is the polite form of ‘oh shit’

4 Likes

البته معانی که دوستان نوشتن رو من نمیدونم. منتها موقعی که با دوستتون هستید مثل میخوای بگی آتیش کن بریم ( منظور ماشینه) از
shoot استفاده میشود.

3 Likes