تالار زبانشناس

نوع فعل being respected

Maybe the stress of never being respected for his ideas was too much

آیا فعل being respected مجهوله استمراریه و اگر آره چرا قبل از اون از افعال tobe.استفاده نشده
و اگه نیست چه زمانیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی ناجی مادران » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نجات دهنده ی مادران »

2 Likes

بعد از preposition یا همون حروف اضافه، مثلاً در اینجا «of» ، اگه فعل بیاد به صورت ing یا gerund میاد.
respected هم اینجا صفت هست.
be respected بوده، که به خاطر of شده being respected

2 Likes