تالار زبانشناس

تجربه خوشنویسی

تجربه خوشنویسی
0

سلام
کسی اینجا تجربه خوشنویسی به زبان انگلیسی رو داره
اگه داره بگه از چه راهی با چه منابعی که ماهم همون راه هارو بریم🙂
منظورم مثل عکس پایین نیستا


منظورم نوشتن معمولی درست نویسی حروف… هست

7 Likes

A post was merged into an existing topic: چالش دســـت خــــط :black_nib: