تالار زبانشناس

تفاوت این دو عبارت?

Get back here و come back here چه تفاوتی باهم دارند? فرقی نمیکنه به جای هم استفاده کنیم?

2 Likes

اولی یعنی get back here غیر رسمی تر و صمیمانه تر هست خیلی. یه کمی هم شاید در مواقع عصبانیت استفاده بشه حتی. غیر از این خیلی تفاوت بزرگی ندارن.

4 Likes