تالار زبانشناس

چرا baby duckling با هم اومده

چرا با هم اومدن

Baby ducklings


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

برای تاکید روی کوچیک بودن و کم سن بودنشون هست. خود duckling که میشه جوجه اردک، این baby رو اورده که بگه نوزاد بودن، خیلی کوچولو و تازه به دنیا اومده بودن و کم سن

10 Likes