تالار زبانشناس

Walks past

He walks past the vegetable aisle
او از کنار راهروی سبزیجات عبورکرد
Walk past معنی عبور از کنار داره؟
یا past معنی کنار؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 9- اندی یک دوست دختر جدید دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

دقیقا

4 Likes

بله… خیلی ممنونم :herb::cherry_blossom:

3 Likes