تالار زبانشناس

معنای این جمله very hard

ببخشید این جملهvery hard چ طور معنا میشود


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

سلام
خیلی سخت
Adverb+adjective

3 Likes

به شدت، به شدت خندید، زد زیر خنده، و …

3 Likes