تالار زبانشناس

اگر به عقب برگردید

اگر به عقب برگردید
0

تو زندگی چه چیزهایی یاد گرفتید که اگر برگردید عقب به خودتون پیشنهاد میدید(سعی کنید به انگلیسی بنویسد و بعد ترجمه رو بذارید)هرکسی اشتباهی پیدا کرد بگه

I have learned in my life that I can say no to anyone if I have no commitment

تو زندگیم یاد گرفتم میتونم به هرکسی نه بگم اگر که تعهدی نداشته باشم

18 Likes

If you don’t reach your goal , there should be some reason behind it ! Patience ,patience
اگر به خواسته‌ات نمی‌رسی، حتما حکمتی دارد، صبر کن،صبر کن.

-Maryam

16 Likes

I’ve learnt quite a few things which I’d like to share with my younger self so my sweet little angel if you’re reading this from another dimension or universe or whatever, know that this is the key to your salvation.

Well first of all life has taught me that nothing lasts forever so stop caring too much, do not overthink and instead of trying your best to live up to your family, simply try being yourself, it’ll be much more fun and you’ll discover so many amazing things about yourself and believe me you will be surprised.
I’ve also realized that being mad at the world won’t make it a better place so it would be a lot better if you just ignore it and go on.
These all will help you find your way to the best destination anyone could ever wish for.
I’m sure it’s already too much so I’ll stop right here.
Thanks for reading everyone :rose:

16 Likes

مرسی دوست عزیز
معنی کردم و تا حدودی متوجه شدم واقعا ممنون
فقط خواهشا اگر فرصت داشتید خودتون ترجمه مطلب رو هم بذارید تا همه دوستان استفاده کنند

9 Likes

No awareness will be no pain

هیچ آگاه شدنی بدون درد نخواهد بود(دوستان انگلیسیشو درست نوشتم؟)

6 Likes

سلام

اینی که شما نوشتید یعنی هیچ آگاهی درد نخواهد بود باید بهش یک with اضافه کنید

No awareness will be with no pain

که البته قشنگ تر و فکر می کنم بهترش این باشه

No awareness will be painless

9 Likes

You can’t satisfy all people so continue to your way

6 Likes

اشتباهات جمله من چی بود دوستان

5 Likes

نیازی به استفاده از to نیست :slight_smile:
و فک کنم all the people بهتر باشه
یا بجاش میشه گفت everyone

You can’t satisfy all the people /everyone so continue your way

7 Likes

مرسی از توجه دقیقت:pray::pray:

5 Likes

In the path of a great goal, we will be ridiculed

تو مسیر هدف بزرگ حتما مسخره خواهیم شد

7 Likes

Everyone deserves my trust unless proven wrong

همه سزاوار اعتماد من هستند مگر اینکه خلافش ثابت بشه

6 Likes

If I go back to the past, I tell myself to prioritize the goal, don’t be quick to believe and don’t do everything yourself. Or not always available

اگر به گذشته برگردم به خودم میگم که هدفت رو اولویت قرار بده ،زودباور نباش و همه ی خودت رو رو نکن یا همیشه در دسترس نباش

(نمیدونم چقد درست نوشته ام جمله هامو)

11 Likes

Just keep swimming and never give up your try . I realized that anything isn’t important than your peace. Just try for your desires and don’t let to anyone that grass your good sense :heart_eyes:

سلااام نمیدوونم درست نوشتم یا نه دوستانی که تجربه دارید حتماا راهنماییم کنید :blush:
فقط به شنا‌کردن ادامه بده و هرگز از تلاش دست نکش . من فهمیدم که هیچ چیز مهم تر از آرامشت نیست. فقط برای آرزوهات تلاش کن و به هیچ کس اجازه نده حال خوبت رو خراب کنه😍

10 Likes

:star_struck: :orange_heart: :dizzy:

It was full of energy dear @maedeh32 :blossom:

never give up trying :muscle:

I realized that nothing is more important than your peace.

don’t let anyone grass your good sence.


If I had a mistake please notice me
:upside_down_face:

I hope my guides were helpfull for you :sunflower:

Good luck :tulip:

9 Likes

ممنون از تصحیحتون:rose::tulip::heart:

5 Likes

I learned to forgive and love

8 Likes

Life is like a football game, you have to try your best on the field, but you know it’s just a game

زندگی مثل بازی فوتبال هست,باید تو زمین بازی تموم تلاشت رو بکنی اما اینم بدونی که این فقط یه بازیه

8 Likes

If I go back in time, I will tell myself Life shows everyone a different reality so don’t compare yourself to anyone

اگه من به گذشته برگردم به خودم میگم زندگی به هر کس واقعیتی متفاوت رو نشون میده پس خودتو با کسی مقایسه نکن

9 Likes

In life, I learned that no one comes, everything depends on me

در زندگی یاد گرفتم که هیج کسی نمیاد،همه چیز به خودم بستکی داره

6 Likes