تالار زبانشناس

دلیل وجود s بعد lot

داستان جورج واژدها درجمله …had alots of adventure
چرا lot .با sاومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
یا ب صورت a lot of استعمال میشه و یا ب صورت lots of
تفاوت معنایی هم ندارن ولی lots of یکم informal تر هست
جمله ای هم ک نوشتین اشتباه هست چون یا a میاد و s آخرش نمیاد و یا اینکه s آخرش میاد و a اولش نمیاد

4 Likes