تالار زبانشناس

Friend of a friend

ترجمه شده دوست دوستش
چرا نگفته he is a friend of her friend


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 13- کیمی به یک قرار ملاقات با سائول می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

He is a friend of a friend او دوست یک دوست است
Of her یعنی دوست او
در هر دوتاش اشاره میکنه ان فرد دوست دوست ان خانم است

6 Likes