تالار زبانشناس

Read not hear

Romeo reads juliet is dead not heard.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام دوست عزیز. اگه منظورتون این قسمته:
Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn’t get the message. He hears that Juliet is dead!
منطور اینه که پدر لارنس (همون کشیش) به رومئو نامه فرستاد، اما پیامش به دست رومئو نرسید و بعدش رومئو از کسی دیگر شنید که ژولیت مرده

3 Likes

hear به معنای با خبر شدن است
I’ve been hearing all about your accident
که یعنی من درباره ی تصادف تو اخباری شنیده ام.

این داستان هم میگه رومئو خبر دار شد که جولیت مرده

2 Likes