تالار زبانشناس

چه منابعی از زبانشناس از deep english هستند

سلام داخل زبانشناس چه منابعی از دیپ انگلیش هستند
من داستانهای واقعی و مگا داستان هارو دیدم فقط بجز اونا دیگه چیزی نیست؟

3 Likes

سلام توضیحات کامل رو در لینک ببینین

4 Likes