تالار زبانشناس

کاربرد gets

کاربرد gets
0

Gets married again very quickly
کاربرد و معنی gets در این جمله چیه؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام
She gets married again very quickly
او خیلی سریع دوباره ازدواج میکنه

Get کاربردش خیلی خیلی زیاده
معنی گرفتن . شدن خریدن


4 Likes

get اینجا collocation یعنی همراه married میاد ‌

1 Like