تالار زبانشناس

اشتباه نگارشی

این درس از ثانیه ی 37 تا ثانیه ی 40 اشتباه نگارش شده(اما ترجمش درسته)
نوشته موش ولی دهان معنی کرده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

4 Likes

سلام کجاش اشتباهه
I’m going to eat you!" the lion roared, his mouth open wide.

6 Likes

آها بله قشنگ دقت نکردم :sweat_smile:

5 Likes