تالار زبانشناس

طرز تلفظ کلمه ی the قبل از کلمات

کلمه ی the چه زمانی(دی) خوانده میشود چه زمانی دِ؟من اول فک میکردم قبل کلمه هایی ک حروف صدا دار دارن دی خونده میشه.مثل the other.اما بعد متوجه شدم اینطوری نیست.

1 Likes

تا جایی که دیدم و شنیدم اگه قبل از کلمه ای بیاد که با حروف صدادار شروع بشه ذی خوانده میشه در غیر این صورت ذا خوانده میشه

1 Likes

ولی من دیدم گوینده قبل کلمه هایی ک صدا دارم نیستن دی میگن

1 Likes

کجا اینو دیدید میتونید فایلش رو بفرستید?

1 Likes

شاید اصلا اون فرد انگلیسی زبان و یا آمریکایی نبوده

1 Likes

تو انگلیسی قدرت.درس یک

1 Likes

مثلا the focus.مرده میگه دی فوکس

1 Likes

the vocabulary
اینم توی درس واژگان درس یک انگلیسی قدرت

1 Likes

راستش من هنوز به اون درسا نرسیدم ولی تا حالا به چنین چیزی برخورد نکردم حتی تو فیلما هم طبق قاعده ای که خودتون گفتید تلفظ میشه شاید اینجا به خاطر اینکه حرف دوم این لغات جز حروف صدادار هست اینطوری تلفظ میکنه.

1 Likes

اتفاقا منم نظرم همینه

2 Likes