تالار زبانشناس

ایا he ll be fine مفهوم مشکلی نیست میده ؟؟؟؟

Daddy: He’ll be fine, Peppa


این تاپیک مربوط به درس« گروه بازی » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

2 Likes

سلام… بله، مشکلی براش پیش نمیاد

4 Likes