تالار زبانشناس

دلیل استفاده ازa و one در جملات مختلف

She had five little eggs and one big egg.
He saw a beautiful , white bird
چرا در جمله اول از one و در جمله دوم از a استفاده شده؟
آیا قاعده خاصی در این ارتباط هست ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام… سوالتون قبلا مطرح شده بود، عزیزان محبت کردند جواب دادند. :point_down:

2 Likes